Пътна станция Анище

Интересен археологически паметник в непосредствена близост до Белоградчик е късноантичната пътна станция "Анище", която се намира в близост до трасето на римския път, свързващ древната Рациария с Наисус (днес Ниш).

Състои се от централна представителна сграда с апсидиална форма, заобиколена от шест допълнителни помещения и комплекс от бани. Наред с големия брой бронзови и медни монети от IV – V  век се срещат и образци от I – II век след Христа.
Обилни са фрагментите от строителна и битова керамика, които помагат за документирането и датирането на обекта. Открити са оръжия и оръдия на труда от бронз и желязо, бронзови апликации, печати и накити.

Повсеместни са следите от опожарявания, свързани с хунските и готските нашествия, сложили край на съществуването на тази късноантична селищна структура.

Карта

 

Контакти

Адрес: гр. Белоградчик

ул. Пейо Яворов 12;

Тел: 0889 630 716 Папи;

Тел: 0888 896 947 Люси;
                        E-mail: djaia_house@abv.bg

BG | EN